• ساعت : ۱۰:۳:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ 
  • کد خبر : ۶۶۷۷۲
مرکز رشد و فناوریهای دارویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
بر گزاری جلسه تجاری سازی با حضور مدیر عامل و مدیر شركت مشاورین ایده ناب ویژن در مركز رشد فناوریهای دارویی جندی شاپور
جلسه تجاری سازی با حضور فن آوران مرکز رشد فناوریهای های دارویی در خصوص تجاری سازی محصولات فن آوران با شرکت مشاورین ایده ناب ویژن در تاریخ مشاوره و مذاکره گردید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    مرکز رشد فناوری های دارویی جندی شاپور

    V5.5.2.0