رو عنوان : مرکز رشد و فناوریهای دارویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
عنوان : بر گزاری جلسه تجاری سازی با حضور مدیر عامل و مدیر شركت مشاورین ایده ناب ویژن در مركز رشد فناوریهای دارویی جندی شاپور
کد خبر : ۶۶۷۷۲
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ 
ساعت : ۱۰:۳:۱۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

مرکز رشد فناوری های دارویی جندی شاپور

V5.1.0.0