صفحه اصلی شروع عملیات GMP سازی در آزمایشگاه های مركز رشد فناوریهای دارویی
عنوان : شروع عملیات GMP سازی در آزمایشگاه های مركز رشد فناوریهای دارویی
کد خبر : ۲۴۹۴۵
تاريخ :
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ 
ساعت : ۱۰:۱:۵۰

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

طی چند روز گذشته مراحل اولیه امور مربوط به انجام اصول GMP در آزمایشگاه های مرکز رشد فناوریهای دارویی در حال اجرا می باشد.
  قوانین و اصول GMP توسط
سازمان جهانی بهداشت وضع شده که مشتمل بر 17 اصل است که جهت بالا بردن کیفیت و اطمینان از کارایی فرآورده دارویی به کار می رود. بخش هایی از یک مرکز دارویی که تحت قوانین GMP قرار می گیرند شامل: ساختمان، تجهیزات و دستگاه ها، نظافت و ... می باشد.  


بازگشت           چاپ چاپ         
 

مرکز رشد فناوری های دارویی جندی شاپور

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0