صفحه اصلی راه اندازی دستگاه اسپكتروفتومتر در مركز رشد فناوریهای دارویی
عنوان : راه اندازی دستگاه اسپكتروفتومتر در مركز رشد فناوریهای دارویی
کد خبر : ۲۲۸۴۲
تاريخ :
 ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ 
ساعت : ۱۱:۲۱:۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دستگاه اسپکتروفتومتر دوپرتویی مرکز رشد فناوریهای دارویی دانشگاه، هفته گذشته، در راستای پیشبرد اهداف مرکز، جهت انجام فعالیت های مختلف در زمینه تولید مواد دارویی، توسط کارشناسان آزمایشگاه مرکز رشد، پیگیری و راه اندازی شد.  


بازگشت           چاپ چاپ         
 

مرکز رشد فناوری های دارویی جندی شاپور

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0